tiny 'n' smart
database layer

Download

Nejnovější stabilní verzi Dibi instalujte pomocí Composeru příkazem:

composer require dibi/dibi

Přehled verzí najdete na stánce Releases.

Vyžaduje PHP 7.1 nebo vyšší. Uvolněno pod licencí BSD a GPL.